Ta strona internetowa używa pliki cookies w celach statystycznych i funkcjonalnych. Więcej inforrmacji w polityce cookies - tutaj.

psycholog Dublin

Najbliższe
wolne terminy w 2024:

Zapraszam do gabinetu. Jest kilka wolnych terminów.

Powrót do strony głównej / terapia :

Zapisy: tel. 089 46 10 298 lub poprzez >> Formularz kontaktowy << 

Terapia rozmową (psychoterapia)

Psychoterapia zmienia życie wielu ludzi przeżywających problemy ze zdrowiem psychicznym. Często problemy emocjonalne wpływają negatywnie na samopoczucie i funkcjonowanie społeczne.

U podstaw terapii rozmową leży koncepcja psychoterapeuty Carla Rogersa, mówiąca o tym, że z odpowiednim wsparciem i wiedzą jesteśmy w stanie poradzić sobie z negatywnym stresem emocjonalnym. Teorie psychologiczną wspierają nowoczesne badania neuropsychologiczne (neuroobrazowanie mózgu), które pokazały, że różne formy terapii psychologicznej (psychoterapii) mają zdolność przynoszenia korzystnych, trwałych zmian w strukturach neuronalnych mózgu, przekształcając polaczenia neuronalne.

Poszukujemy osób do grupy terapeutycznej dla DDA i DDD,    szczegóły obok >>>
która rozpocznie się w kwietniu 2024 r.

Leczenie psychoterapeutyczne w procesie uczenia się i zmiany, przyczynia się do odzyskania dobrego samopoczucia, lepszej, jakości życia, poradzenia sobie z problemami (także traumami z przeszłości), które wpływają obciążająco na zdrowie psychiczne i funkcjonowanie. Psychoterapia jest formą leczenia o skuteczności potwierdzonej przez badania naukowe.

Terapia grupowa dla DDA

Wiele osób wychowujących się w rodzinach dysfunkcjonalnych, które zdecydowały się na terapię, odkrywa stopniowo, jak duży i obciążający wpływ mają ślady przeżyć z dzieciństwa i sposobów radzenia sobie z nimi, które odcisnęły się na ich psychice w postaci nieadaptacyjnych schematów:

 • przeżywania,
 • zachowania,
 • traktowania siebie,
 • bycia w bliskich relacjach.

"Zdrowienie" za sprawą psychoterapii polega na powrocie do własnego dzieciństwa, próbie zrozumienia go i uporządkowania. "Rozliczenie się" z przeszłością jest konieczne i obejmuje między innymi:

 • wyrażenie emocji, których krzywdzone dziecko nie mogło wyrazić i zrozumienie ich w kontekście traum,
 • nazwanie własnych przeżyć,
 • próbę określenia zniszczeń, jakich dokonały w nich lata życia z alkoholikiem, a następnie podjęcie wyzwania zmiany swoich przekonań i zachowań oraz destrukcyjnych sposobów traktowania siebie i innych,
 • częścią "zdrowienia" jest również nauka akceptacji siebie i docenienie siebie za to, kim jestem z całym bogactwem swojej osobowości, której częścią są cechy nabyte przez lata nieprawidłowej socjalizacji w rodzinie dysfunkcjonalnej, która nie dawała dziecku tego, czego potrzebowało do normalnego rozwoju.

Wielu DDA nie wierzy, że możliwe jest spojrzenie na siebie i swoje doświadczenia z innej perspektywy, zobaczenia w nich korzyści, ponieważ często koncentrują się na negatywnych aspektach swojej osobowości oraz przykrych stanach emocjonalnych, które im towarzyszą.

Niektóre z wypracowanych w trudnym dzieciństwie cechy są przydatne w dorosłym życiu. Dzięki nim DDA przetrwali koszmar dzieciństwa, nauczyli się radzić sobie z trudnymi sytuacjami, mają wiele cennych umiejętności. Korzyści te istnieją, choć nie manifestują się tak wyraĽnie, jak straty. Dzieje się tak dlatego, że często problemem DDA jest popadanie w skrajności, brak równowagi. Warto dokładnie przyjrzeć się temu, czy na przykład pomagając ludziom, nie wraca się do starych schematów i nie robi się tego zbyt często, kosztem siebie samych lub empatycznie wczuwając się i troszcząc o innych, nie dostrzega się swoich potrzeb i emocji.

Najważniejsze to uzyskanie samoświadomości i "rozliczenie się" z przeszłością, bo tylko wtedy wypracowana odpowiedzialność, wrażliwość, pracowitość nie przejdą łatwo w swoje negatywne formy, w postaci:

 • przejmowania obowiązków innych,
 • poświęcania się ponad miarę,
 • pracoholizmu.

Bardzo ważną i potrzebna częścią terapii DDA jest grupa terapeutyczna

Terapia grupowa jest efektywna według badań nad efektywnością różnych rodzajów terapii psychologicznej. W niektórych przypadkach okazała się bardziej skuteczna, niż terapia indywidualna. Nie do końca wyjaśniono wszystkie czynniki, które zachodząc w interakcjach terapii grupowej przynoszą głębokie i trwałe zmiany. Zachodzą one między innymi w sferach takich jak:

 • uczenie się w grupie poprzez obserwacje innych uczestników grupy,
 • zapewnienie przez grupę dostępu do wsparcia społecznego. Wiele osób odnosi korzyści z leczenia nawet poprzez samo bierne uczestniczenie w grupie,
 • możliwość docierania w grupie do wypartych wspomnień, emocji. Nabieranie zaufania, żeby rozmawiać otwarcie o trudnych doświadczeniach, które mogą być częściowo zapomniane lub zniekształcone.

Najważniejsze cele grupy terapeutycznej:

 • psychoedukacja o syndromie DDA,
 • nauka tego, jak poprawić relacje międzyludzkie oraz zobaczenie tego, w jaki sposób odnoszę się do innych i które z tych sfer są problematyczne, przynoszące cierpienie,
 • poprawa komunikacji międzyludzkiej, autentyczności i otwartości w relacjach międzyludzkich,
 • nauka dawania i otrzymywania wsparcia w relacjach międzyludzkich,
 • wyprobowywanie nowych zachowań, innych niż zwykle,
 • zrozumienie swoich uczuć, myśli, zachowań własnych i innych ludzi poprzez przyglądanie się wzorom relacji, jakie tworzy się w grupie oraz poza grupą, a także relacjom, jakie powstają między uczestnikami grupy,
 • przejęcie odpowiedzialności za to, co się czuje, wyraża, jakie podejmuje się decyzje,
 • poprawa poczucia własnej wartości,
 • stopniowe przenioszenie nowych, konstruktywnych zachowań z relacji w grupie na relacje poza grupą, na sytuacje i uwarunkowania zewnętrzne.

Zapraszamy na naszą grupę.

Następna grupa terapeutyczna dla DDA i DDD

rozpocznie się w kwietniu 2024

Miejsce: 42-43 Prussia Street, Dublin 7
(naprzeciwko przychodni Medicus)

Czas: co wtorek o 19:30 - 21:00 - Całość terapii: 48 sesji

Koszt:
48 rat po 50 euro

Prowadzący
psychoterapeuci:

Sylwia Matijuk
Jarosław Galej

Liczebność grupy:
9 osób

Charakter grupy: terapeutyczna, zamknięta

Grupa na początku będzie miała formę psycho-edukacyjną, wsparcia, odkrycia przeszłości, "syndromu DDA" oraz wpływu trudnych doświadczeń na obecne życie.

Przydatne artykuły

zobacz

Terapia
przez Skype

Istnieje możliwość prowadzenia terapii przy wykorzystaniu komunikatora Skype
Szczegóły

You need not, in fact cannot, teach an acorn to grow into an oak tree, but when given a chance, its intrinsic potentialities will develop. Similarly, the human individual, given a chance, tends to develop his particular human potentialities.

Karen Horney

Profil: PsychologDublin na Facebook'u

Blog terapeutyczny