Ta strona internetowa używa pliki cookies w celach statystycznych i funkcjonalnych. Więcej inforrmacji w polityce cookies - tutaj.

psycholog Dublin

Najbliższe
wolne terminy w 2024:

Zapraszam do gabinetu. Jest kilka wolnych terminów.

Powrót do strony głównej / artykuły / Bliskość, najważniejsza psychiczna potrzeba :

Bliskość- najważniejsza potrzeba psychiczna kształtowana w relacjach

Bliskość kształtuje rodzina

Według psychologów bliskość jest podstawową potrzebą psychiczną człowieka, realizowaną w relacjach z innymi. Tak też kształtowane są wzorce bliskości, na podstawie doświadczeń emocjonalnych w relacjach.

Rodzina, w której panują dobre, zdrowe, bliskie relacje i wsparcie psychologiczne, daje solidną bazę do rozwoju emocjonalnego dziecka. Matka i ojciec są ze sobą związani silną relacją uczuciową i mając oparcie w sobie z dostateczną troską i czułością zwracają się ku dziecku i jego potrzebom.

Bliskość w relacji z matką

Na podstawie wielu badan psychologicznych okazało się, że największe znaczenie ma oczywiście pierwsza relacja, z matką. Bez czułego, odpowiadającego na wszystkie potrzeby fizyczne i emocjonalne opiekuna, dziecko nie przeżyje, albo zostanie poważnie okaleczone psychicznie, jak dzieje się podczas poważnych zaniedbań emocjonalnych w diadzie matka-dziecko. To swoista matryca, baza, z której wychodzi się z pewnym nastawieniem do innych.

Bliskość w relacji z ojcem

Dziecko od najwcześniejszych dni swojego życia jest zdolne do nawiązywania relacji nie tylko z matką, ale i z ojcem.Niezmiernie istotne znaczenia dla kształtowania się bliskich relacji ma również relacja z ojcem, a potem z bliskimi, przyjaciółmi, rodziną, ponieważ pomimo niewątpliwych uwarunkowań wzorca bliskości poprzez związek z matką, wszystkie inne relacje również go kształtują, rozwijają go, coś do niego dodają.

Szczególnie ważnym elementem relacji z ojcem na wczesnym etapie rozwoju dziecka jest doświadczenie innej, niż relacja z matką więzi, która wnosi różnorodność w świat dziecka oraz daje możliwość wyboru. Kiedy dziecko popada w konflikt z matka, ma wybór i może zwrócić się ku ojcu, a kiedy potrzebuje przytulenia i emocjonalnego oparcia, może zwrócić się ku matce.

Na póĽniejszym etapie umożliwi to tworzenie głębokich i trwałych więzi z innymi.

Zaburzenia w procesie kształtowania bliskości

Na bazie bliskości z matką i ojcem tworzą się różne przekonania na bliskość, które mogą przeszkadzać w jej budowaniu.

Wszelkie zranienia w obszarze pierwszych bliskich relacji mogą powodować unikanie bliskości albo tworzenie relacji na podstawie toksycznych wzorców.

Powoduje to unikanie głębszych, bliskich relacji z leku przed bliskością, zależnością od innej osoby albo ciągłe ich zrywanie, gdy naturalny proces psychologiczny rozwoju bliskości osiągnie poziom nie do zniesienia dla osoby, która nie ufa w to, że w związkach z innymi można znaleĽć bezpieczna, budującą, niezagrażającą, akceptującą bliskość.

Następna grupa terapeutyczna dla DDA i DDD

rozpocznie się w kwietniu 2024

Miejsce: 42-43 Prussia Street, Dublin 7
(naprzeciwko przychodni Medicus)

Czas: co wtorek o 19:30 - 21:00 - Całość terapii: 48 sesji

Koszt:
48 rat po 50 euro

Prowadzący
psychoterapeuci:

Sylwia Matijuk
Jarosław Galej

Liczebność grupy:
9 osób

Charakter grupy: terapeutyczna, zamknięta

Grupa na początku będzie miała formę psycho-edukacyjną, wsparcia, odkrycia przeszłości, "syndromu DDA" oraz wpływu trudnych doświadczeń na obecne życie.

Przydatne artykuły

zobacz

Terapia
przez Skype

Istnieje możliwość prowadzenia terapii przy wykorzystaniu komunikatora Skype
Szczegóły

You need not, in fact cannot, teach an acorn to grow into an oak tree, but when given a chance, its intrinsic potentialities will develop. Similarly, the human individual, given a chance, tends to develop his particular human potentialities.

Karen Horney

Profil: PsychologDublin na Facebook'u

Blog terapeutyczny